Der er masser af gode grunde til at spare på energien. Når du bruger mindre elektricitet, får du nemlig ikke blot en lavere elregning – du påvirker også miljøet i en positiv retning.

Afhængig af hvilke energikilde der benyttes til at fremstille den elektricitet du bruger i hjemmet, kan du nemlig skåne atmosfæren for unødig af forskellige drivhusgasser som for eksempel Co2. Særligt fossile brændstoffer som naturgas og olie – samt frembringelsen af disse fra undergrunden – påvirker klimaet i en negativ retning.

Også el der er fremstillet på kraftvarmeværker der forbrænder affald for at skabe elektricitet udleder forholdsvis mange drivhusgasser, som potentielt kan påvirke klimaet og den øvrige jordklode. Også selvom det inden for den branche er gjort en masse tiltag for at begrænse udledningen af skadelige partikler og dermed bidrage til en grøn omstilling.

Energitips du kan bruge til noget

Når man som privatforbruger gerne vil medvirke til at skåne klimaet ved at foretage nogle flere klimabevidste valg i hverdagen, er der mange forskellige råd man kan følge. Nogle af disse, kan dog forekomme uforståelige, besværlige at implementere og vanskelige at efterleve. Især fordi disse nogle gange ikke er konkrete nok.

Man ved for eksempel godt, at man kan vælge strøm fra danske vindmøller  i stedet for strøm fra kraftvarmeværker, men hvordan gør man i praksis?

Vi har også alle hørt, at vi skal spare på strømmen, med hvordan kan men helt præcist nedsætte sit strømforbrug? Og hvilke nøjagtige energiforbedringer kan man udføre i sin bolig, som nedsætter varmeforbruget – så man også den vej kan mindske CO2-udledningen?

Hvordan sørger vi for at bremse forbruget uden at lide alt for store afsavn? Og hvad  – samt hvor meget – skal der i indkøbskurven, når vi gerne vil forsøge at spise klimabevidst i hverdagen?

Kort sagt: Hvordan bakker vi op om miljøet på en måde, vi kan leve med samtidig med at vi passer godt på vores jord.

Alt dette kan du finde ud af her på siden, hvor vi samler de bedste energitips og klimaråd, så det bliver nemmere for dig at bakke op om den grønne omstilling og dermed hjælpe med til at begrænse de klimaforandringer som verden angiveligt står overfor.