Strøm er strøm og når den kommed ud af din stikkontakt er der ingen forskel på, om den er produceret af en vindmølle eller på et kraftvarmeværk. Faktisk er den konkrete strøm i stikkontakterne en blanding af strøm fra alle tænkelige kilder: Vindmøller, brændselsanlæg og kulkraftværker samt importeret strøm fra Norge, Sverige og Tyskland.

Alligevel kan du sørge for, at du får strøm fra danske vindmøller – og det er ganske nemt.

De fleste elselskaber tilbyder vindmøllestrøm

Langt de fleste danske elselskaber tilbyder dansk vindmøllestrøm. Mange selskaber har forskellige el-produkter, så man som forbruger kan finde et, der passer til det behov man har. Ofte er det, der adskiller produkterne fra hinanden, måden hvorpå el afregnes – men mange elselskaber har derudover et grønt el-produkt, der giver dig vindmøllestrøm.

Er du glad for dit eksisterende el-selskab er den nemmeste måde at få strøm fra danske vindmøller på at kontakte dette og fortælle, at du gerne vil skifte el-produkt. Tilbyder de ikke dette, kan du i stedet skifte el-selskab.

Det gør du med fordel ved at undersøge markedet og de forskellige priser hos elselskaberne. Dette er i øvrigt altid en god idé, fordi det giver dig mulighed for at få den billigste strøm fra danske vindmøller.

Sådan sikrer elselskaberne at du får strøm fra danske vindmøller

Måden hvorpå at det enkelte el selskab kan garantere at din strøm stammer fra danske vindmøller er gennem opkøb af såkaldte oprindelsescertifikater, svarende til den mængde strøm, det pågældende selskab sælger.

Som allerede fortalt er det nemlig umuligt at holde styr på, hvor strømmen kommer fra, når først den er ledt ind på det samlede el-net, som forsyner den enkelte husstand med elektricitet. Strøm er nemlig strøm.

Her er oprindelsescertifikaterne imidlertid selskabernes og forbrugernes garanti for, at en given mængde strøm er produceret af danske vindmøller. Det fungerer på følgende måde:

  1. Du forbruger for eksempel 2000 kWh om året.
  2. Dit elselskab opkøber et oprindelsesgaranti på dine vegne, der svarer til dette forbrug.
  3. Du har bidraget med vindmøllestrøm til det fælles elnet i samme omfang, som du du forbrugt.

Fun facts om danske vindmøller

  • En af de største vindmøller i Danmark er 5 gange højere end Rundetårn og måler 222 meter fra jorden til den øverste vingespids.
  • Hver vinge på denne kæmpevindmøllen er 80 meter, hvilket er ligeså langt som et IC3-tog med 5 vogne.
  • Samme vindmølle kan lave strøm nok til 8000 husstandes gennemsnitlige, årlige elforbrug.
  • I 2018 blev 41% af det danske strømforbrug dækket at danske vindmøller.
  • I september 2018 var der registreret  6.221 danske vindmøller på land og vand.